Rendszerüzenet

Közösségeink

CSIPKEVERŐ SZAKKÖR

                                                   

A szakkör 1997 októberében alakult meg Leontesz Zoltánné vezetésével, nyolc fővel. 1998-ban már tizennégyen tanulták a csipkeverést. A szakkör tagjai először megtanulták a csipkeverés alap műveleteit: a vászonverést, recét, egészverést, pikós fonást.
Az alapok elsajátítása után következik a különböző alaphálók, rózsaverések, pókok, virág és levélminták tanulása.
„A művelődési központban megalakult szakkör vezetését Vietorisz Aranka vette át, aki azóta is kitartóan oktatja és tanácsokkal látja el a hajdúszoboszlói vertcsipke-készítőket.
A Szakkör s e kézműves technika népszerűsége töretlen, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a Szoboszlói Folkhétvége kézműves utcájában minden nyáron rengeteg érdeklődőt vonzanak a vertcsipkekészítő asszonyok villámgyors ujjai.” (Berényi Viktória – Szókimondó, 2008. április, p.33.)

Foglalkozások: kéthetente pénteken 14.30-tól
Vezető: Vietorisz Aranka
 

FOLTON-FOLT SZAKKÖR


A művelődési központ foltonfolt szakköre 2005. április 11-én indult 25 lelkes asszony részvételével. Köztük sokan akkor kezdtek ismerkedni a színek világával, az anyagok tulajdonságaival, vagy éppen a varrógéppel. Azóta folyamatosan változik a résztvevők összetétele, de közös bennük, hogy van egyéni elképzelésük, óráról órára fejlődik a kézügyességük és jó érzékük van a színek megválasztásához.

Tíz éve már, hogy minden csütörtökön találkoznak a foltonfolt szakkör tagjai, akik továbbszövik a különböző technikákat, hogy a meglévő mintákból és anyagokból újabb egyéni remek darabok születhessenek.

Foglalkozások: csütörtökön 16.30-tól
Vezető: Rózsa Istvánné


HÍMZŐ SZAKKÖR


A szakkör az 1980-as évek eleje óta működik a művelődési központ tárgyalkotó népművészeti csoportjaként.

Célja a hímző mesterség továbbéltetése, a tárgyalkotó népművészet elméleti és gyakorlati tudáskincsének újrafelfedezése és továbbadása. A csoport tagjai több alkalommal a legmagasabb elismerést nyerték el országos pályázatokon.

Foglalkozások: kedden 15 órától

Vezető: Radácsi Piroska, a Népművészet Mestere

 

RAJZ SZAKKÖR


Több évtizedes hagyományra tekint vissza a művelődési központban a felnőtt rajzoktatás. A Valkovits Zoltán festőművész által teremtett tradíció folytatásaképp szeretettel várjuk az amatőr és professzionálisnak készülő festő és képzőművész-tanítványokat, autodidakta képzőművészeket és diákokat, akik felkészülést keresnek az egyetemi, főiskolai alkalmassági felvételi vizsgához.

A szakkörben számos technikával ismerkedhetnek meg a résztvevők: ceruzarajz, szénrajz, tusrajz, akvarell, olaj, tempera festészet ill. vegyes technikák alkalmazása, monotípia, linometszés és rézkarc.
A szakkör tagjai megismerkednek a kockológia alapjaival, a csendélet és térkompozíciókkal, a portré és figura rajzolással. Természetesen biztosított a lehetőség az alkotói fantázia önálló érvényesítéséhez is.

Foglalkozások: kedden 16 órától
Vezeti: Komiszár János, Holló László-díjas festőművész


TŰZZOMÁNC SZAKKÖR


A művelődési központ tűzzománc szakköre több évtizedes múltra tekint vissza. A szakkör tevékenységének célja a tűzzománc évezredes technikájának a mai kor modern világával való összeegyeztetése, a régi és az új szinkronba hozása, a tűzzománc művészetének felelevenítése és újra megszerettetése az emberekkel egyrészt az alkotás örömének átéléséért, másrészt azért, hogy ez a későbbiekben akár munkalehetőséget is
biztosítson számukra.


Foglalkozások:
Gyermek csoport: csütörtökön 14 órától

Felnőtt csoport: csütörtökön 17 órától
Vezető: Őri Borbála


MATEMATIKA SZAKKÖR


Városi tehetséggondozó matematika szakkör ötödikeseknek és hatodikosoknak

Érvényességi köre: Hajdúszoboszló, alkalmanként a környező települések ötödikesei, hatodikosai

"1990 szeptembere óta, azaz 26 éve tartok tehetséggondozó matematika szakkört hétfőn fél háromtól négyig ötödikeseknek, kedden fél háromtól négyig hatodikosoknak.
A foglalkozásokat elsősorban a hajdúszoboszlói tanulóknak szervezem, de előfordult már néhány alkalommal, hogy a környező településekről, Kabáról, Nagyhegyesről, Ebesről, Hajdúszovátról, Nádudvarról, sőt Hajdúböszörményből és Debrecenből  is bejártak a gyerekek a foglalkozásokra.
Fontosnak tartom, hogy egy megkezdett programnak legyen folytatása. Iskolámban, a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában 1992-ben indult el egy osztályban a hatosztályos képzés, még pedig az osztály egyik felében emelt óraszámban angol nyelvet, míg az osztály másik felében emelt óraszámban matematikát tanulnak a diákok. Hatodikos szakköröseim sikeresen felvételiznek ebbe az osztályba, s a gimnáziumban folytatódhat a két évvel korábban szakkörön elkezdett munka. Az elmúlt 24 év alatt pontosan 332 diákom került be ebbe az osztályba, nagyobbik részük természetesen a matekos csoportba. Itt sok értelmes gyerekkel találkozunk. Előfordul, hogy szétfeszítik az iskolánk és kis városunk biztosította lehetőségeket. Az ilyen tehetséges tanulókat Pósa Lajos tanár úr hétvégi táboraiba, megyei, vagy országos szakkörökbe, szaktáborokba irányítjuk.

Az első szakkörösök ma már 36 évesek. Matematikusok, informatikusok, mérnökök, közgazdászok, orvosok…. Többen oktatnak egyetemen, többen PhD  fokozattal rendelkeznek.

Bár a szakkörnek nem kimondott célja a matematikaversenyekre való felkészítés, a szakkörösök az elmúlt 24 évben 28 országos első, 11 második és 11 harmadik helyezést értek el az általános iskolai és középiskolai matematikaversenyeken. Volt első helyezett a Kürschák, OKTV, Arany Dániel, Kenguru, Gordiusz, Zrínyi, Varga, Kalmár, Bolyai-csapatversenyek mindegyikén. Az elmúlt 17 évben két olyan diák is képviselte Magyarországot a matematikai diákolimpián, akik a városi tehetséggondozó szakkörömön kezdték el szárnyaikat bontogatni: Kovács Erika Renáta és Egri Attila.

Felvételi nincs. Bárki beiratkozhat, s részt vehet a foglalkozáson, ha rendszeresen jár, s ha elvégzi a megbeszélt munkát. Aki nem találja érdekesnek a foglalkozásokat, vagy nehéznek találja a feladatokat, vagy egyszerűen más érdekli, az kimarad. Vannak, akik később csatlakoznak a csoporthoz, ez többnyire nehézséget okoz, de nem megoldhatatlan.

A foglalkozások szerkezetéről, a munkamódszerről és a feladatokról néhány gondolat:
Az ötödikes foglalkozás első 2-3 percében az egyik tanuló valamely híres matematikus életéből ismertet néhány epizódot (pl. Gauss, Bolyai, Galois, …). Cél a könyvtár és internet használatának gyakoroltatása, kultúrtörténeti érdekességek megismertetése. Ezután kikérdezem a memóriafeladatot: pl. prímszámok 100-ig, vagy egy 4 versszakos vers, vagy  Dél-Amerika országai… Ha a csoport nem elég összeszedett, itt következik egy-két munkára hangoló feladat, ami segít a figyelem összpontosításában, s így hatékonyabbá teszi a foglalkozást. Ezek gyakran egyszerű, szép logikai feladatok, vagy konstrukciót igénylő feladatok. Pl. Rajzolj fel a lapodra egy kört és egy négyzetet úgy, hogy 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 metszéspontjuk legyen! Vagy pl. az első 30 pozitív egész számot rakd két kupacba úgy, hogy a kupacokban lévő számok a) összege, b) szorzata egyenlő legyen. Oldd meg a feladatot három kupacba osztással is! Ezután következik a szakkör matematikai szempontból lényegi része: megbeszéljük annak a feladatlapnak a feladatait (5-6 feladat), amit az előző héten kaptak a tanulók. Itt törekszem arra, hogy minden tanuló elmondja a gondolatait, megoldásait, vagy csak ötleteit, s minél több megoldását megbeszéljük egy feladatnak. Ha van általánosítási, vagy kitekintési lehetőség, azokkal is foglalkozunk. A fennmaradó időben előkészítjük a következő foglalkozást, odaadom a következő feladatsort, esetleg 1-2 érdekes feladatot adok a gyerekeknek.

A hatodikos foglalkozás annyiban más, hogy a memóriafeladat és matematikus helyett egy tanuló valami matematikai érdekességet ismertet a többiekkel: pl. ikerprímek, tökéletes számok, Fibonacci-sorozat, Möbius-szalag…

Álljon itt a feladatlapokról kiválasztott néhány feladat!
1. Hány olyan háromjegyű pozitív egész szám van, amelyben az egyik számjegy a másik két számjegy összege?
2. Minimum hány vezér tudja ellenőrzése alatt tartani egy 3 x 3- as, egy 4 x 4-es, egy 5 x
5-ös, egy 8 x 8-as, egy 10 x 10-es sakktábla összes mezőjét?
3. Hány fok a csillagötszög öt szögének összege?
4. Adott a lapodon egy négyzet három csúcsa. Új ponthoz úgy juthatsz, ha ismert pontot ismert pontra tükrözöl. Ezt az eljárást néhányszor ismételve, megkaphatod-e a négyzethiányzó, negyedik csúcsát?

A foglalkozásokat még egy-két dologgal szoktam színesíteni. Az egyik lehetőség, amit a gyerekek nagyon szeretnek, a csapatban való feladatmegoldás. Gyakran dolgozunk így.
Olykor én állítom össze a csapatokat szakmai megfontolások alapján, máskor inkább emberi tényezőket veszek alapul, de nem egyszer hagyom, hogy önszerveződően jöjjenek létre a csapatok.

Évente két-három alkalommal valamilyen versenyt rendezünk: amőba, kockapóker, memória-verseny…
Matematikaversenyek előtt megbeszélünk egy-egy feladatsort, inkább csak hogy ráhangolódjanak a gyerekek.

És persze leginkább szeretünk szakkörre járni, a gyerekek is, én is!"

Deli Lajos

Foglalkozások:
hétfőn 14.30-tól (6. osztály)
kedden 14.30-tól (5. osztály)

Vezető: Deli Lajos


REIKI KLUBA Reiki klub a művelődési központ és az Életerő Egyesület közös szervezésében működik immár két évtizede. Célja megismertetni az érdeklődőket a stresszoldás egyik módszerével, a reikivel, mely egyszerű és szelíd módszer a ma embere számára. A gondoskodás, a törődés, az együttérzés, a bizalom és önmagunk elfogadásának szeretetteljes és pozitív érzéseire hangolhat minket. Lehetőséget kapunk általa, hogy jobbá, tisztességesebbé, másokkal szemben toleránsabbá, az Univerzum törvényei felé nyitottabbá váljunk. Segít elviselni, tudatosabban megélni a nehéz élethelyzeteket, enyhíti a stresszt, a szorongást, a depressziót, pozitív gondolkodásra indít.

Foglalkozások: kedden 17.30-tól
Vezető: Makláry Zoltán

 

DERŰS ALKONY NÉPDALKÖR

A városi népdalkör 35 éve működik a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár fenntartásában. Célja a helyi és az egész magyar nyelvterület autentikus népzenéjének, énekes hagyományainak felelevenítése, megőrzése, továbbadása.

A népdalkör rendszeres fellépője Hajdúszoboszló rendezvényeinek és a megye népzenei versenyeinek, fesztiváljainak. Számos aranyminősítés tulajdonosa a csoport, de szóló kategóriában több tag is megkapta a legjobb minősítést az elmúlt években.

Foglalkozások: pénteken 9 órától

Vezető: Sári Katalin